Badania postaw i satysfakcji pracowników

U zainteresowanych klientów przeprowadzamy badania satysfakcji pracowników w oparciu o autorskie ankiety, dostosowywane każdorazowo do specyfiki branży i uwzględniające realia konkretnego przedsiębiorstwa. Wyniki badań satysfakcji są dla pracodawcy cennym źródłem wiedzy na temat stopnia zadowolenia pracowników z pracy, wskazując na miejsca i przyczyny występowania frustracji. Równocześnie identyfikacja czynników motywujących pozwala na zainicjowanie w organizacji działań wpływających na wzrost zaangażowania, zwiększenie efektywności, a w konsekwencji na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Badania postaw pracowników wobec pracy dostarczają pogłębionych informacji, istotnych zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw w związku z prognozami, dotyczącymi stanu gospodarki i prognozowanym wzrostem podaży pracy na lokalnym rynku pracy lub planami rozwojowymi przedsiębiorstwa w oparciu o nową lokalizację.

Badania postaw i satysfakcji pracowników
Przewiń do góry